CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE 

Nr            din data

 

Părțile contractante:

 Societatea JOLIE TOP TRAVEL SRL  cu sediul in Pitesti, strada Exercitiu, bloc D21, sc.A, apt 1, telefon 0348444777, 0722446002, fax 0348444777

; email:office@jolietravel.ro  ,Cod de Inregistrare Fiscala RO19146717 , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J03/1844/30.10.2006, titulara a Licentei de turism nr.823/25.01.2019, pentru Agentia de turism JOLIE TRAVEL ,titulara Politei de Asigurare emisa de OMNIASIG seriaI, nr. 57119/10.01.2023 valabilă până la data de 09.01.2024 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.jolietravel.ro, conturi bancare deschise la BANCA UNICREDIT BANK  Pitesti – RON RO80BACX0000000624122000 si EURO RO53BACX0000000624122001, reprezentata prin  Iulia Gabriela Angheloiu -Director Agentie, denumită în continuare AGENTIA și DL/ D-na …………………………………………………………… Domiciliat/a în ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..….; email: …………………….………………………………………………………  posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria/nr ……………………… eliberat/eliberată de ……………………..……… la data de ………..……..  CNP …………………………………………. in calitate de TURIST

Au convenit la încheierea prezentului contract.

 1. Obiectul contractului

1.1 Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

1.2 Servicii contractate / numar de persoane/nume si prenume beneficiar: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

AGENTIE ORGANIZATOARE: ……………………………

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare)

……………………………………………………………

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.

1.3 In momenul incheierii contractului, turistii au posibilitatea de a alege sa incheie si asigurarea facultativa (medicala, storno sau travel) care sa acopere costurile incetarii contractului din proprie initiativa sau costurile de asistenta medicala, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, boala sau deces. Acestia isi manifesta urmatoarele optiuni, prin scrierea numelui si in clar si semnatura.

 

NU doresc sa inchei                 □ asigurare storno                □   asigurare medicala                   □  asigurare travel

DORESC sa inchei asigurare

□ storno, pentru turistii: ........................................................................................................................................................................

□ medicala, pentru turistii: ....................................................................................................................................................................

□ travel, pentru turistii: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Semnatura    _____________________________________

 1. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

(a) în momentul semnării lui de către Calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatorele:

- Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentia de Turim Oraganizatoare a unei mesaj electronic (e-mail, fax, etc) de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta si contact

- Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emisa de catre Agentia de Turism Organizatoare

(b) în momentul în care Calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agentia de Turism Organizatoare. Este responsabilitatea agenţiei de turism organizatoare de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, sms, email, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de pachet de servicii de calatorie, Agenţia de turism organizatoare poate solicita un avans de până la 50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile.

(c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, se furnizează călătorului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie pe suport hârtie sau, în cazul în care călătorul este de acord, pe un alt suport durabil.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.

III. Prețul contractului și modalități de plată

3.1. Prețul contractului este de ………………………………..… și se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A.. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

 3.2. Modalități de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se achita:

 1. a)  un avans in suma de ………………..din prețul contractului, iar diferenta de ………………. se va achita astfel: ……………………………….
 2. b) plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.

 3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

 1. a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare.
 2. b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea  prestatorilor, după cum urmează:
 3. termene de plata oferta STANDARD

30% din pretul pachetului turistic la inscriere;

60% din pretul pachetului turistic cu minim 45 zile inaintea plecarii;

100 %  din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii.

 1. termene de plata oferta  EARLY BOOKING

30% din pretul pachetului turistic la inscriere;

 60% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking;

 100 %  din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii.

 Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic)

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, in valuta specificata in contract

 1. Drepturile și obligațiile Agenției

4.1. Agenția se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a  agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism, sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. Înainte de începerea executării pachetului, Agenţia de turism organizatoare are dreptul să modifice în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preţ, daca aceste modificari sunt nesemnificative și să îl informeze pe CĂLĂTOR cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei. In cazul in care Agentia de Turism Organizatoare este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului (majorarea pretului cu mai mult de 8%, neindeplinirea cerintelor speciale ale turistului, principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, etc), aceasta are obligatia sa informeze Calatorul cu cel putin 20 de zile inainte de data plecarii.

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor.

4.4. . În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care Calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. În mod similar, în cazul în care transportul are loc cu autocarul, transportatorul poarte modifica, din motive ce țin de siguranța pasagerilor prezenți la bord, locul rezervat inițial de Călător, cu un alt loc din aceeași categorie, caz în care Călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod.

4.5.  Dupa incheierea contractului, Agenţia de Turism Organizatoare poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea este o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte:

(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisionele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Creșterea de preț va fi notificată călătorului, în clar și inteligibil, notificarea fiind însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.

În cazul unei reduceri de preț, Agenția de Turism Organizatoareare dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, Agenția va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

4.6 Agenția este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

4.7 În cazul în care, după începerea executarii pachetului, o parte semnificativa din serviciile de calatorie prevazute in contract nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contract, Agentia de Turism Oraganizatoare ofera, fara costuri suplimentare pentru Calator, servicii alternative corespunzatoare in vederea continuarii derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit.

4.8 În cazul în care serviciile alternative propuse, conform art. 4.7, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul Contract, Agenţia de Turism Organizatoare acordă Călătorului o reducere adecvată a preţului.

4.9 Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse conform art. 4.7, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

4.10 În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia de Turism Organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil, calatorul poate înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

4.11 Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse, Călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.12 Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la art. 4.10 și 4.11, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru Călător.

4.13 În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit în contract din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, Agenţia de Turism Organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte trei nopţi pe călător. Dacă în legislaţia specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.

4.14 Limitarea costurilor prevăzută la art. 4.13 nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, şi însoţitorilor acestora.

4.15 Limitarea costurilor prevăzută la art. 4.13 nu se aplică femeilor însărcinate şi minorilor neînsoţiţi şi nici persoanelor care au nevoie de asistenţă medicală specială, cu condiţia ca agenţia de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.

4.16 Agenţia de Turism Organizatoare are obligaţia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: (a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; (b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a Agentiei de Turism Organizatoare ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agentiei de Turism Organizatoare; (c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; (d) obligaţiile Calatorului prevăzute la pct. 5.11, 5.12 şi 5.14.

4.17 Agenţia de Turism Organizatoare parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă Calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

 1. Drepturile și obligațiile calatorului

5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să transfere contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia de Turism Organizatoare cu cel puţin 7 zile înaintea datei de incepere a executarii contractului. În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism organizatoare (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism organizatoare (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei (soldului), a tuturor comisioanelor, tarifelor şi a eventualelor costuri suplimentare generate de acest transfer.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului.

5.3. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția de Turism Organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a) din OG nr. 2/2018 sau nu poate onora cerințele speciale ale Călătorului pe care Agenția le-a acceptat sau propune să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8% în situațiile prevăzute la art. 4.5 de mai sus, Calatorul are posibilitatea ca, în termenul rezonabil specificat de Agenție, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. Se consideră a fi modificare semnificativă inclusiv schimbarea locului de cazare, caz în care se va oferi Călătorului cea mai apropiată variantă din locaţia respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.

5.4 În cazul în care încetează contractul, Călătorul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de Agenţia de Turism Organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

5.5 În cazul în care modificările aduse contractului prevăzute la 5.3 sau pachetului prevăzute la 5.4 au drept consecinţă scăderea calităţii sau a costului pachetului, Călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a preţului.

5.6 Agenţia informează Călătorul, fără întârzieri nejustificate şi într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu privire la:

a)modificările propuse prevăzute la art. 5.3 și 5.4 de mai sus şi, după caz, şi în conformitate cu art. 5.5 de mai sus, impactul acestora asupra preţului pachetului;

b)un termen rezonabil în care călătorul trebuie să informeze Agenţia cu privire la decizia sa în temeiul art. 5.3 de mai sus;

c)consecinţele lipsei reacţiei Călătorului în termenul prevăzut la lit. b), cu respectarea prevederile legale în vigoare;

d)după caz, pachetul de substituţie oferit şi preţul acestuia.

5.7 În cazul în care Calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile art. 5.3 de mai sus, se consideră că toate modificările au fost acceptate şi Calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.8 În cazul în care contractul este încetat în temeiul art. 5.3 de mai sus şi Călătorul nu acceptă un alt pachet, Agenţia de Turism Organizatoare rambursează toate plăţile efectuate de către sau pe seama Călătorului, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2)-(6) din OG nr. 2/2018.

5.9 Calatorul are dreptul să denunţe unilateral Contractul, în orice moment, înainte de începerea executării pachetului, caz în care este obligat să despăgubească Agenţia de Turism Organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor capitolului 6.

5.10 În cazul în care Calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia de Turism oraganizatoare va rezolva cerinţele Calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către Calator. Dacă Calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la capitolul 6 la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.11 Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţia de Turism Organizatoare.

5.12 Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care Calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.13 Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism organizatoare sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.14 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia de Turism Organizatoare recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro)  si al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro/travel-conditions). În cazul în care Calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia de Turism Organizatoare este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.15 Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.16 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti (calatori), condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.17 Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia de turism organizatoare nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Calator ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.18 Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.19 În cazul în care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorieice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.20 Calatorul are urmatoarele obligatii: (a) sa se asigure ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta si sunt valabile in conformitate cu conditiile de calatorie specifice tarii/tarilor de destinatie, conditii care pot fi consultate pe site-ul Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions  (b) îndeplineste toate cerintele de viza, vama, sanatate ale autoritatilor din tara (tarile) în care calatoreste si sa nu încalce legile statului (statelor) pe al carui teritoriu calatoreste; (c) sa respecte programul (orarul) de calatorie, precum si orele de îmbarcare, dupa caz.

 1. Renunțări, penalizări, despăgubiri

6.1. Calatorul poate inceta contractul in orice moment, inainte de inceperea executarii pachetului. În cazul în care Calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

Conditiile standard sunt:

 1. a) 30% din prețul pachetului de servicii dupa confirmare
 2. b) 50% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 62– 31 zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în interval mai mic de 31 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.
 4. d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care turistul solicita renuntarea
 5. e) touroperatori nemti:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Conditiile strandard vor fi inlocuite de cele comunicate mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive pentru turist, respectiv cele mai favorabile pentru agentia de turism organizatoare.

6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia de Turism Organizatoare a achitat un avans si nu se prezintă în termenul comunicat în scris in prezentul contract, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia de Turism Organizatoare are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţia de Turism Organizatoare prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 lit. (d) se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt complete si conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.6. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7 Calatorul are dreptul să înceteze contractul înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare, în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. e. In acest caz Calatorul este obligat să facă dovada prin orice mijloace de probă a existenței circumstanțelor invocate și are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara, dar nu mai devreme de 14 zile de la încetarea contractului.

6.8 Calatorul are dreptul să transfere prezentul contract unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile acestuia, cu notificarea Agenției de Turism Organizatoare cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului și cu obligația de a suporta costurile efective cu acest transfer.

6.9 Agenţia de Turism Organizatoare poate înceta unilateral contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Calatorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet într-un termen de 14 zile de la încetarea contractului, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:

 1. a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract sau in programul pachetului respectiv atasat la prezentul contract, iar agenţia îl înştiinţează pe CĂLĂTOR cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:

(i)20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;

(ii)7 (şapte) zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;

(iii)48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;

 1. b) agenţia nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează Calatorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.

6.10 Agenţia de Turism Organizatoare nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia de Turism Organizatoare.

6.11 Agenția are dreptul să rezilieze unilateral prezentul Contract, cu notificarea prealabilă a Călătorului, fără intervenția instanțelor de judecată, dacă executarea călătoriei este împiedicată de către Călător. Prin “împiedicarea de către Călător a executării călătoriei” se înțelege orice acțiune sau inacțiune din partea Călătorului care este în contradicție cu ordinea publică din România, bunele moravuri și normele de conviețuire socială. În cazul unor astfel de acțiuni sau inacțiuni din partea Călătorului, Agenția de Turism Organizatoare are dreptul la daune interese, reprezentând câștigul nerealizat ca urmare a încetării prezentului Contract.

6.12 Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 și 6.11 se vor reţine de către Agenţia de Turism Organizatoare din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de Calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată

VII. Reclamații

7.1. În cazul în care calatorul este nemulțumit de serviciile turistice primite, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenției, cât și prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenției: Telefon: (+40) 0348444777, Fax: (+40) 0348444777, e-mail:  office@jolietravel.ro

7.2. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii turistice vor acționa imediat  pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, calatorul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

7.3Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția de Turism Organizatoare dovedește că neconformitatea este imputabilă Călătorului.

7.4 Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenției de Turism Organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformități.

7.5 Agenţia de Turism Organizatoare va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract și de limitele impuse de furnizorul serviciului de călătorie, cu excepția cazului în care Agenția de Turism Organizatoare dovedește că neconformitatea apare într-una dintre următoarele situații:

(i) este imputabilă CĂLĂTORului;

(ii) este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă;

(iii) este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

Despăgubirea nu poate depăși în nici un caz prețul pachetului de călătorie, cu excepția vătămărilor corporale sau daunelor provocate intenționat sau din neglijență sau a limitelor despăgubirilor fixate prin convențiile internaționale aplicabile.

7.6 Pentru serviciile de călătorie asociate sau a oricărei oferte corespunzătoare, Agenția de Turism Organizatoare informează Calatorul că acesta nu va beneficia de nici unul dintre drepturile care se aplică exclusiv pachetelor de călătorie, fiecare furnizor de servicii fiind unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale. În cazul în care serviciul de călătorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolvenței serviciului de călătorie, Calatorul are dreptul la rambursarea tuturor plăților efectuate cu acesta.

7.7 Despăgubirile sau reducerile prețului acordate în temeiul prezentului Contract și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul regulamentelor și convențiilor internaționale aplicabile se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.

7.8 În cazul în care Calatorul a provocat o situație de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență care a necesitat acordarea de asistență adecvată Calatorului aflat în dificultate, Agenția de Turism Organizatoare are dreptul la recuperarea costurilor efective suportate de la Calator.  

 VIII.  Asigurări

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la SC OMNIASIG Vienna Insurance Group – sucursala Pitesti, telefon 0745056417, cu polita de asigurare serie I, nr.57119, valabila pentru pana la 09.01.2024. Polita este afisata si pe site-ul agentiei: www.jolietravel.ro 

8.2. Condițiile în care calatorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea calatorului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea deasigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VIII pct. 8.2.2.

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:                

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 și 8.2.5 din prezentul capitol;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanțe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului și alte documente justificative.

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către turist, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Turistul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii turistice, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

8.3. Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între turist și asigurator.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt următoarele:
 2. a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
 3. b) programul turistic, în cazul acțiunilor turistice;
 4. c) oferte ale Agenției puse la dispoziția turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.
 5. Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila la urmatorul site: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233 

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4. Calatorul declară că Agenţia de turism organizatoare l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 si ca i-a fost pus la dispozitie, anterior semnarii contractului, formularul cu informatiile precontractuale standard cu privire la pachetele se servicii de calatorie din oferta Agentiei de Turism Organizatoare. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism organizatoare.

10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenția de turism,  

  

JOLIE TRAVEL 

Reprezentant (nume, prenume)

 

 

 

Semnatura/Stampila __________________________

                                                                 

                                       

Turistul

Nume și prenume

 

 

Pentru si in numele grupului de calatori:

 

 

Semnatura ___________________________